Економіка регіону

Промисловість

336

Великих та середніх промислових підприємств

95,9%

Індекс промислового виробництва

34,8 млрд грн

Реалізовано промислової продукції у відпускних цінах підприємств 7 місце серед регіонів України

87,6 тис. осіб

Середня чисельність працюючих на промислових підприємствах

Структура обсягів реалізованої промислової продукції області за основними видами діяльності

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
29%
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
23.5%
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
14.5%
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
9.3%
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
8%
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
6.1%
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
2.7%
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
2.3%
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1%
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Веб-дизайнер 0.7%
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
0.5%
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
Веб-дизайнер 0.1%

Сільське господарство

2 018

Діючих фермерських господарств

2,4 млрд грн

Обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств –              4 місце серед регіонів України

1 364 грн

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу 3 місце серед регіонів України

8,3 %

Частка області у загальному виробництві валової продукції сільського господарства в Україні

11 050 грн

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у галузях сільського, лісового та рибного господарства

28,8 тис. осіб

Середня чисельність працюючих на підприємствах у галузях сільського, лісового та рибного господарства

Виробництво основних видів продукції тваринництва

48,8 тис. т

М’ясо

88,4 тис. т

 

Молоко

803,8 млн штук

 

Яйця

Кількість сільськогосподарських тварин

21,8 млн голів – Поголів’я свійської птиці  

580,7 тис. голів – Поголів’я свиней 

112,0 тис. голів – Поголів’я великої рогатої худоби

37,8 тис. голів – Поголів’я овець та кіз 

Площа сільськогосподарських угідь

1 365,5 тис. га – Орні землі 

122,3 тис. га –  Зрошувані землі 

176,8 тис. га – Осушені землі 

254,0 тис. га – Сіножаті та пасовища

Бізнес-клімат

182 286

Малих і середніх підприємств

103 476

Фізичних осіб-підприємців

6,5 млрд грн

Надійшло до бюджетів усіх рівнів від малого та середнього підприємництва

328,3 млрд грн

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих і середніх підприємствах

252,5 тис. осіб

Кількість найманих працівників на малих і середніх підприємствах

397

Об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва на території Київської області

10

Індустріальних парків створено на території Київської області

Інвестиційна діяльність

4 682,5 млн грн

Обсяг освоєних капітальних інвестицій 3 місце серед регіонів України

-16,3%

Темп зниження обсягу освоєних капітальних інвестицій

1 977,9 млн дол. США

Обсяг прямих іноземних інвестицій – 5 місце серед регіонів України

1 108,2 дол. США

Обсяги прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

+9,6%

Темп приросту обсягу прямих іноземних інвестицій

Структура капітальних інвестиції за джерелами фінансування за I квартал 2021 року

868,8 млн грн 

сільське, лісове та рибне господарство

77,7 млн грн

кошти місцевих бюджетів

3 266,5 млн грн

власні кошти підприємств та організацій

227,0 млн грн

кредити банків та інші позики

521,7 млн грн

кошти населення на будівництво житла

580,8 млн грн

інші джерела фінансування

Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за I квартал 2021 року

868,8 млн грн

сільське, лісове та рибне господарство

1 505,6 млн грн 

промисловість

1 310,3 млн грн 

будівництво

437,5 млн грн 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

223,2 млн грн 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

195,0 млн грн 

складське господарство та допоміжна діяльність

115,4 млн грн 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

26,7 млн грн 

інші види економічної діяльності

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій з країн світу

224,6 млн
дол. США

Кіпр

217,2 млн
дол. США

Австрія

164,0 млн
дол. США

Німеччина

125,8 млн
дол. США

Нідерланди

102,5 млн
дол. США

США

74,9 млн
дол. США

Польща

1 068,9 млн
дол. США

Інші

Структура прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності

36,1 млн дол США

сільське, лісове та рибне господарство

613,1 млн дол США

промисловість

237,6 млн дол США

оптова та роздрібна торгівля,
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

111,1 млн дол США

операції з нерухомим майном

57,0 млн дол США

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

35,2 млн дол США

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

27,3 млн дол США

професійна, наукова та технічна діяльність

24,4 млн дол США

тимчасове розміщування й організація харчування

9,3 млн дол США

будівництво

826,8 млн дол США

інші види економічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність

483,2 млн дол. США

Обсяг експорту товарів – 7 місце серед регіонів України

-7,8%

Темп зниження обсягу експорту товарів

1 167,9 млн дол. США

Обсяг імпорту товарів 3 місце серед регіонів України

+9,1 %

Темп приросту обсягу імпорту товарів

-684,7 млн дол. США

Сальдо зовнішньоторговельного балансу

157

Країни світу – партнери Київської області по зовнішньоторгівельним операціям

Географічна структура експорту товарів

Країни Європейського Союзу
38.1%
Китай
9.8%
Саудівська Аравія
8.7%
Російська Федерація
5%
Iндiя
3.5%
Республіка Молдова
3%
Білорусь
2.7%
Об’єднані Арабські Емірати
2.6%
Казахстан
2.4%
Інші
24.2%

Географічна структура імпорту товарів

Країни Європейського Союзу
44.7%
Російська Федерація
11.4%
Китай
11.3%
США
6.7%
Туреччина
4.4%
Білорусь
4.3%
Інші
17.2%

Товарна структура експорту товарів

Продукти тваринного походження
23.9%
Жири та олії тваринного або рослинного походження
14.7%
Продукти рослинного походження
14.5%
Готові харчові продукти
8.3%
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
6.7%
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
5.9%

Товарна структура імпорту товарів

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
15%
Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
14.9%
Засоби наземного транспорту, крiм залізничного
14.8%
Мінеральні продукти
9.9%
Продукти рослинного походження
8%
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
6.9%
Недорогоцінні метали та вироби з них
6.9%
Готові харчові продукти
5.5%
Продукти тваринного походження
5.4%
Інші
12.7%