Законодавство

Основний закон України

Кодекси України

Закони України

«Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII

«Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 22 грудня 2011 року № 4218-VI

«Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів господарювання, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 року № 1457-III

«Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 року № 1540а-XII

«Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96 – ВР

«Про імміграцію» від 07 червня 2001 року № 2491-III

«Про інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 року № 40-IV

«Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року № 5080-VI

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів» від 07 квітня 2015 року № 288-VIII 

«Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів» від 20 грудня 2001 року № 2899-III

«Про державно-приватне партнерство» від 01 липня 2010 року № 2404-VI

«Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» від 24 листопада 2015 року № 817-VIII 

«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 року № 2673-XII

«Про концесію» від 03 жовтня 2019 року № 155-IX

«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року  № 3038-VI

«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06 вересня 2012 року  № 5205-VI 

«Про індустріальні парки» від 21 червня 2012 року  № 5018-VI

«Про угоди про розподіл продукції» від 14 вересня 1999 року № 1039-XIV

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23 травня 2017 року № 2058-VIII

«Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» від 17 грудня 2020 року № 1116-IX

Підзаконні акти

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів» від 09 червня 2011 року № 701

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка» від 13 листопада 2013 року № 835

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів» від 18 липня 2012 року № 684

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» від 14 серпня 2013 року № 843-р

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30 січня 1997 року № 112

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку заміни приватного партнера (концесіонера) за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства (концесійним договором)» від 01 липня 2020 року № 541

Постанова Правління Національного банку України «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» від 10 серпня 2005 року № 280, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 947/11227

Міжнародні документи

Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 
(Конвенцію ратифіковано Законом N 1547-III (1547-14) від 16.03.2000, (ВВР), 2000, N 21, ст.161)